Free ERC workshop for humanities and social sciences in Vienna

On

Dear all,

a workshop (in English) for applicants in Humanities and Social Sciences for ERC Starting or Consolidator Grants is beeing offered in Vienna on 23-24.11.2018. Participation, accommodation and partially also travel is covered for selected participants.

You can apply by 29.10 at: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/497…

Sorry, the link and info I got is in Polish - below is the invitation from the PAS office for excellence.

I hope some of you might find it useful!

best wishes,

Maria

 

Szanowni Państwo,

 

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 23-24 listopada 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

 

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC - laureaci i paneliści podzielą się z uczestnikami swoją wiedza i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go zaproszonymi ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i refundację części kosztów dojazdu na warsztaty do Wiednia. Limit miejsc na warsztatach: 5.

 

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 29 października za pośrednictwem formularza internetowego.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach na początku listopada.

 

Więcej informacji oraz link do formularza rejestracyjnego dostępne na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4971-warsztaty-erc-w-wiedniu-2.