Cordis events

Redesigning Equality and Scientific Excellence Together

Redesigning Equality and Scientific Excellence Together (RESET) involves seven large multidisciplinary universities from all over Europe, including two “Widening countries”, all distinguished as excellent institutions (labels, clusters, programmes). RESET will address the...

Publication date
10 May 2022

READ MORE

Zobaczyć niewidzialne: naukowcy znajdują sposób na widzenie podczerwieni

Nowatorska koncepcja, pokazująca, jak przekształcić światło podczerwone w światło widzialne, otwiera drogę do nowej, taniej technologii czujników.

Publication date
4 May 2022

READ MORE

Rilevare l’invisibile: alcuni ricercatori scoprono un modo per vedere la luce infrarossa

Un concetto innovativo che dimostra in che modo trasformare la luce infrarossa in luce visibile sta spianando la strada a una nuova tecnologia di rilevamento a basso costo.

Publication date
4 May 2022

READ MORE

Dem Unsichtbaren auf der Spur: Forschung findet Weg, um Infrarotlicht zu sehen

Ein neuartiges Konzept eröffnet den Weg zu einer neuen, kostengünstigen Sensortechnologie. Es zeigt, wie Infrarotlicht in sichtbares Licht umgewandelt werden kann.

Publication date
4 May 2022

READ MORE

Detección de lo invisible: unos investigadores descubren la forma de ver la luz infrarroja

Un concepto novedoso que muestra cómo convertir la luz infrarroja en luz visible abre la puerta a una nueva tecnología de detección de bajo coste.

Publication date
4 May 2022

READ MORE

Détecter l’invisible: des chercheurs trouvent un moyen de voir la lumière infrarouge

Un nouveau concept montrant comment convertir la lumière infrarouge en lumière visible ouvre la voie à une nouvelle technologie de détection à faible coût.

Publication date
4 May 2022

READ MORE

Detecting the invisible: Researchers find a way to see infrared light

A novel concept showing how to convert infrared light to visible light is opening the way to new low-cost sensing technology.

Publication date
4 May 2022

READ MORE

Un dispositivo ponible para supervisar la salud prenatal en casa

Se calcula que, cada año, nacen quince millones de bebés prematuros, lo que supone un riesgo importante para la salud materna y neonatal. El proyecto WISH, financiado con fondos europeos, promueve una herramienta novedosa para controlar el riesgo de parto prematuro en casa.

Publication date
16 Apr 2022

READ MORE

Monitorowanie zdrowia płodu w domu za pomocą urządzenia do noszenia na ciele

Szacuje się, że co roku rodzi się 15 milionów wcześniaków. Ponieważ poród przedwczesny niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia matki i noworodka, zespół finansowanego ze środków UE projektu WISH promuje nowatorskie narzędzie, które pozwala monitorować ryzyko takiego porodu bez wychodzenia z domu.

Publication date
16 Apr 2022

READ MORE

Un dispositivo indossabile per monitorare da casa la salute prenatale

Sono 15 milioni i bambini che nascono prematuramente ogni anno, ponendo significativamente a rischio sia la salute della mamma che quella del neonato. Il progetto WISH, finanziato dall’UE, promuove uno strumento innovativo per monitorare da casa il rischio di parto prematuro.

Publication date
16 Apr 2022

READ MORE
Survey button