Cordis events

WISSENSCHAFT IM TREND: Warum verursacht das neue KI-Instrument ChatGPT so viel Chaos?

Ob im Bildungswesen oder am Arbeitsplatz, das neue KI-Instrument ChatGPT bereitet vielen Menschen Sorgen.

Publication date
2 Feb 2023

READ MORE

Planning for the future of European forests

A new paper highlights the opportunities, challenges and policy options related to ecosystem services provided by Europe’s forests.

Publication date
21 Dec 2022

READ MORE

Pianificare il futuro delle foreste europee

Un nuovo studio evidenzia le opportunità, le sfide e le opzioni strategiche legate ai servizi ecosistemici forniti dalle foreste europee.

Publication date
21 Dec 2022

READ MORE

Planificación del futuro de los bosques europeos

Un nuevo artículo destaca las oportunidades, los retos y las opciones políticas relacionadas con los servicios ecosistémicos que prestan los bosques europeos.

Publication date
21 Dec 2022

READ MORE

Für die Zukunft der europäischen Wälder planen

Eine neue Studie unterstreicht die Chancen, Herausforderungen und politischen Möglichkeiten im Zusammenhang mit den Ökosystemdienstleistungen, die von europäischen Wäldern erbracht werden.

Publication date
21 Dec 2022

READ MORE

Czy wszystkie skały na Ziemi powstały w tym samym czasie?

Jeśli na chwilę zapomnimy o istnieniu meteorytów, możemy uznać, że ilość materiału na naszej planecie nie zmieniła się od czasu jej uformowania. Co bardziej rezolutnych czytelników z pewnością nurtuje w tym momencie jedno pytanie – dlaczego większość skał jest znacznie młodsza od Ziemi? Maud Boyet uważa, że odpowiedź znajdziemy, przyglądając się bliżej kamieniom.

Publication date
21 Dec 2022

READ MORE

La mobilità aerea urbana tocca nuove vette

È ora di spostare lo sguardo da auto, treni e autobus e di volgerlo verso il cielo, dove risiede il futuro della mobilità urbana. Quindi, la prossima volta che ci troviamo imbottigliati nel traffico, guardiamo in alto.

Publication date
9 Nov 2022

READ MORE

Neue Höhen in der urbanen Luftmobilität

Es ist an der Zeit, unseren Horizont über Autos, Züge und Busse hinweg auszuweiten. Die Zukunft der urbanen Mobilität liegt in der Luft. Wenn Sie also das nächste Mal im Stau stehen, blicken Sie gen Himmel.

Publication date
9 Nov 2022

READ MORE

Nowy pułap mobilności powietrznej w miastach

Nadszedł czas, by myśląc o mobilności miejskiej przestać ograniczać się do samochodów, pociągów i autobusów – jej przyszłość to transport powietrzny. Tak więc gdy znowu utkniesz w korku, spójrz w niebo.

Publication date
9 Nov 2022

READ MORE

Island innovation pathways to fight climate change in Cyprus and Malta

Publication date
9 Nov 2022

READ MORE
Survey button